КСТ Форуми

Full Version: Промяна на часа за изпит при доц. Е. Захариева за месеците октомври и ноември
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпита по дисциплината Обектно - ориентирано програмиране за 2к. КСТ за месец октомври ще бъде на 25.10 от 13:00 в зала 3311, а за месец ноемрви ще бъде на 22.11 от 13:00 в зала 3311.