КСТ Форуми

Full Version: Промяна на изпитна дата по ИТ за 4 курс з.о.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Датата за изпит по Интернет технологии за 4 курс задочно обучение, специалност КСТ се променя от 30.03.2016 г. на 04.04.2016 г. Изпитът ще се проведе от 14 часа в зала 3312.