КСТ Форуми

Full Version: Промяна на часа и залата за изпит по ТЕ при доц. П. Петров на 26.03.2018 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпитът по "Теоретична електротехника" при доц. П. Петров за студенти от специалност КСТ, 1 курс, задочно обучение ще се проведе на 26.03.2018 г. от 13 ч. в зала 1116.