КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит по ПЕ при доц. Захариева - 14.06.2018 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 14.06.2018 г. от 10 ч. в зала 3311 ще се проведе допълнителна дата за изпит за ОКС "бакалавър" по дисциплината "Програмни езици" при доц. Е. Захариева.