КСТ Форуми

Full Version: Дати за изпит по дисциплината " ППЕ " при проф. д-р инж. А.Александров
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпит по дисциплината полупроводникови елементи и ИС 2 курс мога да се явят на 11.02.19 г. от 14:00 в зала 3114 или в зала 3116.