КСТ Форуми

Full Version: Промяна на дата за изпит при доц. Делян Генков
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпит по дисциплините Интернет технологии, Компютърни мрежи-проект, Компютърни мрежи и Бази данни- проект, насрочени за 08.05.2018 г. ще се проведат на 13.05 от 14:00 в зала 3312.