Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Съобщение относно изпит по АСЛС на задочно обучение при гл. ас. д-р И.Симеонов
Author Message
Mari Offline
ОУР
*****

Posts: 105
Joined: Apr 2007
Post: #1
Съобщение относно изпит по АСЛС на задочно обучение при гл. ас. д-р И.Симеонов
Поради отсъствие на гл. ас. д-р инж. Иван Симеонов, датата на изпита по дисциплината "Анализ и синтез на логически схеми" се променя. Вместо на 26.11.2011 г. ще се проведе на 23.11. 2011 г. от 10 ч. в лаб. 3404.
02-11-2011, 11:33 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: