Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Участие в международен проект на тема "Бъдещото образование и обучение по компютинг"
Author Message
dgenkov Offline
Administrator
*******

Posts: 74
Joined: Apr 2007
Post: #1
Участие в международен проект на тема "Бъдещото образование и обучение по компютинг"
ТУ-Габрово ще вземе участие в международен проект на тема "БЪДЕЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТИНГ: КАК ДА ПОДПОМАГАМЕ УЧЕНЕТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И НА ВСЯКО МЯСТО". В проекта са включени 67 университета и фирми от 35 страни, като координатор е Русенският университет. Продължителността е 3 години от 10.2013 до 09.2016.

Основната цел на проекта е постигането на интелигентния растеж и построяването на компютърно общество, базирано на знания и иновации, чрез повишаване на качеството на компютърното образование посредством споделяне на нови знания, обсъждане на нови методологии за преподаването им, въвеждане на иновационни образователни технологии и подкрепа на разпространението на добри практики между всички страни-партньори.

По проекта ежегодно ще се провеждат научни конференции - по компютърни системи и технологии и по електронно обучение. Проектът ще промени и методологията на обучение на компютърните специалисти, ще приложи най-съвременни технологии в образованието и ще работи за по-тясно сътрудничество между университети, изследователски институти и промишленост. Така ще бъде укрепен триъгълникът на знанието – образование - изследвания - иновации.

Продуктите на проекта ще са от полза за всички страни, участващи в образованието по компютърни науки - университети и национални институции, разработващи политики в областта на образованието по компютинг. Такива са университетски преподаватели, които са лектори/обучители в областта на компютинга, студенти бакалаври, магистри и докторанти по компютинг, изследователски институти и центрове по компютинг, компании и малки фирми в областта на компютинга. Проектът ще промени методологията на обучение на компютърни специалисти, ще приложи най-съвременни технологии в образованието и ще работи за по-тясно сътрудничество между университети, изследователски институти и промишленост.

От страна на ТУ-Габрово участват преподаватели от катедра Компютърни системи и технологии. За повече информация пишете на email kst@tugab.bg.

[Image: logo.png]

Сайт на проекта: http://fetch.ecs.uni-ruse.bg
(This post was last modified: 25-03-2015, 04:57 PM by dgenkov.)
12-03-2014, 04:16 PM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: