Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Петър Борисов Минев

Дата и място на раждане:

25.10.1978 г., гр. Елин Пелин

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3407
Образование
Висше училище ТУ - Габрово, специалност КСТ
Области на висшето образование и професионални направления

Комуникационна и компютърна техника

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране

Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Компютърни архитектури
2. Операционни системи
3. Автоматизация на инженерния труд
Магистърска степен 1. Проектиране на схеми с програмируема логика
2. Проектиране на компютърни системи
3. Мрежови операционни системи
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Самостоятелно ниво на владеене
Умения за писане: Основно ниво на владеене
Умения за говорене: Основно ниво на владеене
Трудов стаж
2002 – 2003 "Инструмент ТИЦИТ" АД, Инженер по поддръжка на компютърна техника и локални мрежи
2003 – 2006 Програма на ООН за развитие – Проект "Читалища", Специалист информационни технологии
2006 – 2007 Технически университет – Габрово, докторант, катедра КСТ
2007 – 2017 Технически Университет - Габрово, асистент, катедра КСТ
2018 – 2019 Община Габрово, Старши експерт отдел „Информационни и комуникационни технологии”
2019 – 2020 Технически Университет - Габрово, главен асистент, катедра КСТ
Членство в научни организации и съюзи
1. Съюз по Автоматика и Информатика
Участие в научни проекти
1. Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки, 2010
2. Моделиране и изследване на компоненти на компютърни системи, 2012
3. Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово, 2013
4. Моделиране на обекти и процеси в компютърните системи, 2013
5. Компютърно моделиране за автоматизирано проектиране, 2014
6. Компютърно моделиране на архитектури, 2015
7. Изследване на приложения на ИКТ базирани иновационни технологии в обучението, 2016
8. Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД), 2020
9. IoT-базирана услуга за персонализирано доставяне на съдържание и автоматично профилиране на клиентите, 2020
Публикации
Статии -
Доклади 2 доклада, изнесени на международни конференции
14 доклада, изнесени на национални конференции
Учебни пособия 1. Кукенска В., П. Минев, Автоматизация на инженерния труд. Ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2008.
2. Кукенска В., П. Минев, Операционни системи. Ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2013.
Избрани научни статии и доклади за сваляне
1. Minev P., V. Kukenska, "The Virtex-5 Routing and Logic Architecture" , Annual Journal of Electronics, Sofia, 2009, Vol.3, Number 2, pp 107–110, ISSN 1313-1842.
2. Minev P., V. Kukenska, "Modeling FPGA Logic Architecture" , Proc. of XLV International Scientific Conference iCEST 23-26 June 2010 Ohrid, Volume 2, Bitola, 2010, pp. 807-810, ISBN 978-9989-786-58-7.
3. Минев П., Е. Хебиб, "Проектиране на периферен модул за светодиодни матрици" , Международна научна конференция УНИТЕХ’12, Габрово, 2012, том I, cтр. 392-395, ISSN 1313-230X.
4. Кукенска В., П. Минев, Ил. Върбов, "Валидиране на модел на логическата архитектура" , Международна научна конференция Унитех'14 – Габрово, 2014, том II, cтр. 308-311, ISSN 1313-230X.
За връзка
ICQ 198 978 602
Телефон 00897 321 194
Електронна поща pminev [at] tugab.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]