Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Петър Борисов Минев

Дата и място на раждане:

25.10.1978 г., гр. Елин Пелин

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3408A
Образование
Висше училище ТУ - Габрово, специалност КСТ
Области на висшето образование и професионални направления

Комуникационна и компютърна техника

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране

Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Автоматизация на инженерния труд
2. Операционни системи
3. Проектиране на цифрови системи с програмируема логика
Магистърска степен 1. Мрежови операционни системи
2. Проектиране на компютърни системи
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Много добри
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
2. Руски Умения за четене: Много добри
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
Трудов стаж
2002 – 2003 "Инструмент ТИЦИТ" АД, Инженер по поддръжка на компютърна техника и локални мрежи
2003 – 2006 Програма на ООН за развитие – Проект "Читалища", Специалист информационни технологии
2006 – 2007 Технически университет – Габрово, докторант, катедра КСТ
2007 – 2010 Технически Университет - Габрово, асистент, катедра КСТ
Членство в научни организации и съюзи
1. Съюз по Автоматика и Информатика
Участие в научни проекти
1. Създаване на библиотека от VHDL модели на компоненти на компютърните системи
2. VHDL модел на процесорно ядро с 32 битова MIPS ™ архитектура
3. Проектиране на компоненти на компютърните системи на базата на програмируеми схеми (логика) и реализация на модул за вградени системи
4. Изследване на интегрирани услуги и качество на обслужването в мрежова инфраструктура, изградена от виртуални локални мрежи
5. Проектиране и апаратно-програмно реализиране на информационно-справочна и презентационна система с тактилен дисплей
6. Проектиране на компоненти на компютърните системи на базата на програмируеми схеми (логика) и реализация на модул за вградени системи, 2008 г.
7. Изследване на интегрирани услуги и качество на обслужването в мрежова инфраструктура, изградена от виртуални локални мрежи, 2009 г.
8. Проектиране и апаратно-програмно реализиране на информационно-справочна и презентационна система с тактилен дисплей, 2010-2011 г.
9. Моделиране и изследване на компоненти на компютърните системи, 2012 г.
10. Моделиране на обекти и процеси в компютърните системи, 2013 г.
11. Компютърно моделиране за автоматизирано проектиране, 2014 г.
12. Компютърно моделиране на архитектури, 2015 г.
Публикации
Статии -
Доклади 2 доклада, изнесени на международни конференции
12 доклада, изнесени на национални конференции
Учебни пособия 1. Кукенска В., П. Минев, Автоматизация на инженерния труд. Ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2008.
2. Кукенска В., П. Минев, Операционни системи. Ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2013.
Избрани научни статии и доклади за сваляне
1. Minev P., V. Kukenska, "The Virtex-5 Routing and Logic Architecture" , Annual Journal of Electronics, Sofia, 2009, Vol.3, Number 2, pp 107–110, ISSN 1313-1842.
2. Minev P., V. Kukenska, "Modeling FPGA Logic Architecture" , Proc. of XLV International Scientific Conference iCEST 23-26 June 2010 Ohrid, Volume 2, Bitola, 2010, pp. 807-810, ISBN 978-9989-786-58-7.
3. Минев П., Е. Хебиб, "Проектиране на периферен модул за светодиодни матрици" , Международна научна конференция УНИТЕХ’12, Габрово, 2012, том I, cтр. 392-395, ISSN 1313-230X.
4. Кукенска В., П. Минев, Ил. Върбов, "Валидиране на модел на логическата архитектура" , Международна научна конференция Унитех'14 – Габрово, 2014, том II, cтр. 308-311, ISSN 1313-230X.
За връзка
ICQ 198 978 602
Телефон 067 67 21 09
Електронна поща pminev [at] tugab.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]