Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Специалност "Компютърни Системи и Технологии"
Учебни дисциплини и програми. Може да свалите учебния план от тук

Семестър 1

1. Висша математика I

2. Физика

3. Електроматериалознание

4. Инженерна графика

5. Чужд език

6. Учебна практика

Семестър 2

7. Висша математика II

8. Теоретична електротехника

9. Програмиране и използване на компютри

10. Машинознание

11. Чужд език

12. Учебна практика

Семестър 3

13. Електрически измервания

14. Полупроводникови елементи и ИС

15. Обектно-ориентирано програмиране

16. Приложна математика

17. Техническа безопасност

Семестър 4

18. Синтез и анализ на алгоритми

19. Сигнали и системи

20. Анализ и синтез на логически схеми

21. Компютърна графика

22. Икономика

Семестър 5

23. Цифрова схемотехника

24. Микропроцесорна техника

25. Бази данни

26. Програмиране в Интернет среда

Семестър 6

27. Компютърни архитектури

28. Организация на компютъра

29. Информационни системи

30. Стопанско управление

31. Курсов проект по избор (21,23,24,25)

Семестър 7

32. Компютърни мрежи

33. Компютърна периферия

34. Операционни системи

35. Автоматизация на инженерния труд

36. Курсов проект по избор (27,28,29)

Семестър 8

37.1. Компютърно моделиране

37.2. Проектиране на цифрови системи с програмируема логика

38.1. Компютърни графични системи

38.2. Моделиране и визуализиране на обекти

39.1. Интернет технологии

39.2. Интернет услуги

40. Курсов проект по избор (32,33,34,35)