- Цвят за рисуване -
Red Pen Green Pen Blue Pen
- Дебелина на четката -
Thin Pen Medium Pen Thick Pen
- Действия -

За да запазите рисунката натиснете с десен бутон на мишката и изберете Save to Picture(Запис на изображението като..) ...