Познай, на кое животно е съответния звук.


Птица Жаба Коза Лъв Петел

Звук 1 Звук 2 Звук 3 Звук 4 Звук 5