Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Допълнителни дати за изпит за м.октомври, ноември и декември 2023 г.
Author Message
tsveti Offline
Administrator
*******

Posts: 586
Joined: Feb 2013
Post: #1
Допълнителни дати за изпит за м.октомври, ноември и декември 2023 г.
Допълнителни дати за изпити през месеците октомври, ноември и декември 2023 г. за студенти - редовно и задочно обучение от специалности КСТ и СКИ с неположени изпити.
Явяването на изпит да става с индивидуален протокол по реда, описан на сайта на Университета, меню "Студенти", "Индивидуален протокол".


Attached Files Thumbnail(s)
   
11-10-2023, 11:11 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: