Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Прием за 2011-2012 учебна година в спец. КСТ, ОКС „магистър”
Author Message
Mari Offline
ОУР
*****

Posts: 105
Joined: Apr 2007
Post: #1
Прием за 2011-2012 учебна година в спец. КСТ, ОКС „магистър”
През 2011-2012 учебна година катедра „КСТ” ще обучава студенти в спец. „КСТ”, ОКС „магистър”, редовна и задочна форма както следва:
1. По учебен план (3 семестъра):
• за завършилите спец. КСТ
2. По учебен план за подготвително обучение (2 семестъра):
• за завършилите образователно – квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по професионални направления и специалности в областта на Техническите науки, без спец. КСТ;
• за обучение на студенти с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

Квотите ще бъдат определени през м. септември 2011 г.


(This post was last modified: 08-06-2011, 11:47 AM by Mari.)
08-06-2011, 11:42 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: