Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Дипломни защити на спец. КСТ м. ноември 2012г.
Author Message
Mari Offline
ОУР
*****

Posts: 105
Joined: Apr 2007
Post: #1
Дипломни защити на спец. КСТ м. ноември 2012г.
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
ЗАПОВЕД
№…………
Габрово,……………….2012 г.

На основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на учебната дейност
НАЗНАЧАВАМ:
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р инж. Радослав Петков Райчев
И ЧЛЕНОВЕ: 1.доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска
2.доц. д-р инж. Елена Иванова Захариева
3.доц. д-р инж. Иван Симеонов Симеонов
4.гл. ас. д-р инж. Делян Георгиев Генков ,

която да проведе защити на дипломни работи на 21.11.2012 г. (сряда) от 14.30 часа в зала 3312 на следните дипломанти от специалност КСТ, образователно-квалификационна степен “магистър ”:

1.Ивайло Симеонов Симеонов 21005009
2.Христо Радев Иванов 21005008
3.Петър Упинов 21005004
4.Георги Жеков Кондев 21005004

РЕКТОР:
/проф. дтн Р. Иларионов/
(This post was last modified: 22-11-2012, 04:46 PM by Mari.)
19-11-2012, 01:50 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: