Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Информация за бъдещи дипломанти от спец. "КСТ"-магистри и бакалаври
Author Message
Mari Offline
ОУР
*****

Posts: 105
Joined: Apr 2007
Post: #1
Информация за бъдещи дипломанти от спец. "КСТ"-магистри и бакалаври
СЪОБЩЕНИЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ СПЕЦ. КСТ - МАГИСТРИ И БАКАЛАВРИ

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

След като си вземете всички изпити трябва да направите следното:

1. Заедно със студентската си книжка отивате във факултетна канцелария на ф. „ЕЕ”. Там ви правят справка на оценките и издават служебна бележка за семестриално завършено образование (което означава, че можете да разработвате дипломна работа).
2. Отивате при преподавателя при който ще правите дипломна работа и подготвяте задание. Подписвате се и двамата на заданието.Празна бланка се взема от каб. 3308, ако ще се пише ръкописно. Може да се подготви на компютър и да се занесе на флашка или да се изпрати по Е-maila на техническия организатор на катедра КСТ в каб. 3308. Това решава ръководителя.
3. Давате заданието и служебната бележка, която сте взели от факултетна канцелария. Организаторът ви завежда като дипломант в книгата на катедрата под №.
4. Оригиналното задание се подписва от дипломанта. Другите подписи се събират по служебен път от организатора. Готовото подписано и подпечатано задание се съхранява в катедрата до поискване. То ви е нужно при подвързването на дипломната работа, но можете да го вземете при възможност по-рано.
5. Датата за предаване на дипломната работа е указана в заданието.
6. Имате право на две сесии на защита –
7. Обходеният лист (купува се от книжарницата и е различен за задочно и редовно обучение) за събиране на подписи от библиотеки и др. е нужен след защита. За това ще ви се разясни при предаването на дипломната работа.
8. Трябват ви 3 снимки паспортен формат след защита.


Технически организатор на кат. „КСТ”
(This post was last modified: 31-05-2010, 09:55 AM by Mari.)
30-04-2009, 11:04 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: