Седмица 10 (18.05.2020 - 22.05.2020)
Специалност "Компютърни Системи и Технологии"

Курс 1

1. Програмиране и използване на компютри - лекция

2. Програмиране и използване на компютри - лабораторно упражнение

3. Висша математика II - лекция

4. Висша математика II - лабораторно упражнение

Курс 2

1. Анализ и синтез на логически схеми - лекция

2. Анализ и синтез на логически схеми - лабораторно упражнение

3. Синтез и анализ на алгоритми

4. Сигнали и системи - лекция

5. Компютърна графика

Курс 3

1. Организация на компютъра - примерен тест

2. Организация на компютъра - конспект

3. Компютърни архитектури - лабораторно упражнение

4. Информационни системи - лабораторно упражнение

5. Информационни системи - конспект

Курс 4

Няма материали

Специалност "Софтуерно и Компютърно Инженерство"

Курс 1

1. Обектно ориентирано програмиране - лекция

2. Обектно ориентирано програмиране - лабораторно упражнение

3. Компютърни архитектури - лабораторно упражнение

4. Висша математика II - лекция

5. Висша математика II - лабораторно упражнение

6. Компютърна графика