Седмица 6 (20.04.2020 - 24.04.2020)
Специалност "Компютърни Системи и Технологии"

Курс 1

1. Висша математика II - лекция

2. Висша математика II - лабораторно упражнение

3. Програмиране и използване на компютри - лекция

4. Програмиране и използване на компютри - лабораторно упражнение

Курс 2

1. Сигнали и системи - лекция

2. Сигнали и системи - лабораторно упражнение

3. Анализ и синтез на логически схеми - лекция

4. Синтез и анализ на алгоритми

Курс 3

1. Организация на компютъра - лекция

2. Организация на компютъра - лабораторно упражнение

3. Организация на компютъра - семинарно упражнение

4. Информационни системи - лекция

5. Информационни системи - лабораторно упражнение

Курс 4

Няма материали

Специалност "Софтуерно и Компютърно Инженерство"

Курс 1

1. Висша математика II - лекция

2. Висша математика II - лабораторно упражнение

3. Обектно ориентирано програмиране - лабораторно упражнение