Who's Online
Username Time Location
Guest 10:57 AM Viewing Attachment in Thread Разпис за ОКС "магистър-I курс-2 сем. срок на обучение и II курс-4 сем. срок на обуч.
Guest 10:57 AM Viewing No Permissions Page
Guest 10:57 AM Rating thread
Guest 10:56 AM Rating thread
Guest 10:56 AM Viewing No Permissions Page
Guest 10:56 AM Rating thread
Guest 10:55 AM Reading Thread Среща на студентите с представител на фирма "Лирекс" - 08.04.2016, 11 часа
Guest 10:53 AM Viewing Calendar
Guest 10:53 AM Reading Thread Разпределение дипломни защити на спец. "КСТ" - м. юни 2013 г.
Guest 10:53 AM Viewing Calendar
Guest 10:53 AM Reading Thread Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение
Who Was Online Today | Refresh this Page