Who's Online
Username Time Location
Guest 08:32 AM Reading Thread Резултати от проведените изпити по ПИК, ПНП и ПЕ на 28.11.2014 г.
Guest 08:32 AM Viewing No Permissions Page
Guest 08:32 AM Viewing Forum Редовно обучение - бакалавър
Guest 08:32 AM Reading Thread Допълнителни дати за изпит за зимен семестър, редовно и задочно обучение
Guest 08:31 AM Viewing No Permissions Page
Guest 08:31 AM Viewing No Permissions Page
Guest 08:31 AM Viewing No Permissions Page
Guest 08:31 AM Viewing Forum Магистри
Guest 08:31 AM Viewing Calendar
Guest 08:30 AM Reading Thread Начало на зимен семестър на студентите от спец. КСТ, ОКС "магистър"
Guest 08:30 AM Viewing No Permissions Page
Guest 08:30 AM Viewing Calendar
Guest 08:29 AM Rating thread
Guest 08:29 AM Viewing Attachment in Thread Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър", 1 курс по базов учебен план
Guest 08:29 AM Viewing No Permissions Page
Guest 08:29 AM Viewing Calendar
Guest 08:29 AM Viewing No Permissions Page
Guest 08:29 AM Viewing No Permissions Page
Guest 08:28 AM Viewing Calendar
Guest 08:28 AM Viewing No Permissions Page
Who Was Online Today | Refresh this Page