Who's Online
Username Time Location
Guest 10:43 AM Viewing Attachment in Thread Разпис за ОКС "магистър -I курс - 4 семестъра срок на обучение
Guest 10:32 AM Viewing Attachment in Thread Разпис за ОКС "магистър-I курс-2 сем. срок на обучение и II курс-4 сем. срок на обуч.
Guest 10:43 AM Viewing No Permissions Page
Guest 10:33 AM Viewing No Permissions Page
Guest 10:38 AM Viewing No Permissions Page
Guest 10:32 AM Viewing No Permissions Page
Guest 10:33 AM Viewing No Permissions Page
Guest 10:34 AM Viewing Calendar
Guest 10:35 AM Viewing Calendar
Guest 10:42 AM Viewing Forum Редовно обучение - бакалавър
Guest 10:43 AM Viewing Who's Online
Guest 10:30 AM Viewing No Permissions Page
Guest 10:35 AM Rating thread
Guest 10:31 AM Reading Thread Разпределение за дипломни защити - м. декември 2011 г.
Guest 10:38 AM Reading Thread Лятна изпитна сесия-2013 г. - спец. КСТ, ОКС "магистър", 1 курс, базов план
Guest 10:41 AM Reading Thread Изпитна сесия на спец. КСТ - 2 курс, редовно обучение
Guest 10:29 AM Reading Thread Записване на магистри, приети след подготвително обучение
Guest 10:42 AM Reading Thread Резултати от изпита по дисциплината "Цифрова схемотехника"
Guest 10:38 AM Reading Thread Лятна изпитна сесия-2013 г. - спец. КСТ, ОКС "магистър", 1 курс, базов план
Guest 10:37 AM Reading Thread Консултация по КОС при доц. Л. Цеков - 19.11.2015 г.
Who Was Online Today | Refresh this Page