Who's Online
Username Time Location
Guest 06:44 AM Viewing Who's Online
Guest 06:44 AM Viewing Calendar
Google 06:44 AM Viewing No Permissions Page
Guest 06:44 AM Rating thread
Guest 06:43 AM Reading Thread Допълнителни дати за изпити на специалност ФХЕ, ОКС "бакалавър"
Guest 06:43 AM Reading Thread Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение
Guest 06:43 AM Rating thread
Guest 06:43 AM Reading Thread Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 27. 09. 2016 г.
Guest 06:43 AM Reading Thread Дати за дипломни защити до края на календарната година
Guest 06:43 AM Viewing No Permissions Page
Guest 06:42 AM Viewing Calendar
Guest 06:39 AM Rating thread
Guest 06:39 AM Reading Thread График на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър"
Guest 06:39 AM Reading Thread Среща на студентите с фирма "cQuest" - 17-05-2016 г.
Guest 06:39 AM Viewing No Permissions Page
Guest 06:38 AM Rating thread
Guest 06:37 AM Reading Thread Резултати от изпита по ПНП на 28.02.2014 г. при доц. Е. Захариева
Guest 06:37 AM Viewing No Permissions Page
Guest 06:35 AM Reading Thread Ликвидационна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" за 2011-2012 г.
Guest 06:35 AM Viewing No Permissions Page
Who Was Online Today | Refresh this Page