Who's Online
Username Time Location
Guest 08:48 PM Viewing Who's Online
Guest 08:48 PM Viewing No Permissions Page
Guest 08:48 PM Rating thread
Guest 08:48 PM Reading Thread График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър" - 2 курс по базов уч.план - 2 седм.
Guest 08:48 PM КСТ Форуми Main Index
Guest 08:46 PM Printing Thread График за лятна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение
Guest 08:46 PM Rating thread
Guest 08:46 PM Viewing Attachment in Thread Семинар IEEE YP Talks - 21.11.2015, 10:00
Guest 08:46 PM Reading Thread Дипломни защити през м. декември 2018 г.
Guest 08:46 PM Reading Thread Дипломни защити през м. декември 2018 г.
Guest 08:46 PM Viewing No Permissions Page
Guest 08:45 PM Rating thread
Guest 08:45 PM Reading Thread Оценки от изпита по КП за ОКС "бакалавър" - ред. обучение, провел се на 29.05.2018 г
Guest 08:45 PM Rating thread
Guest 08:44 PM Reading Thread Нова допълнителна дата за изпит на магистри от спец. КСТ по МИС при доц. Р. Иванов
Guest 08:44 PM Reading Thread Резултати от изпит по дисциплината КДИ
Guest 08:44 PM Reading Thread Резултати от изпит по дисциплината КДИ
Guest 08:43 PM Rating thread
Guest 08:42 PM Reading Thread На вниманието на магистри - I и II курс-по базов учебен план за учебната 2014/2015 г.
Google 08:42 PM Viewing Calendar
Who Was Online Today | Refresh this Page