Who's Online
Username Time Location
Guest 06:19 PM Viewing Who's Online
Guest 06:19 PM Reading Thread Прием за 2013-2014 учебна година в спец. "КСТ", ОКС "магистър"
Guest 06:18 PM Printing a Thread
Google 06:17 PM Reading Thread Примерно резюме на дипломна работа
Guest 06:17 PM Rating thread
Guest 06:17 PM Reading Thread Резултати от изпита по ПИК проведен на 26. 05. 2015 г.
Guest 06:16 PM Reading Thread Лятна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, редовно обучение
Guest 06:16 PM Rating thread
Guest 06:16 PM Reading Thread Класиране на магистри спец. КСТ - редовно и задочно обучение-прием 2012-2013 г.
Guest 06:15 PM Reading Thread Лятна изпитна сесия - магистри КСТ, подготвително обучение
Guest 06:15 PM Rating thread
Guest 06:13 PM Reading Thread Разпис на спец. КСТ, ОКС "магистър"- 1 курс-зад. обучение по базов уч. план за 1 седм
Guest 06:13 PM Reading Thread Разпис за ОКС "магистър"-I курс-2 сем. срок на обуч. и II курс-4 сем. обуч. -2 седм.
Guest 06:13 PM Viewing No Permissions Page
Guest 06:12 PM Registering
Guest 06:12 PM Rating thread
Guest 06:12 PM Reading Thread Консултации по дисциплините ТЕ 1 и ТЕ 2 при доц. Г. Велев - 04.07.2016 г.
Guest 06:11 PM Rating thread
Guest 06:10 PM Viewing No Permissions Page
Guest 06:10 PM Viewing Forum Магистри
Who Was Online Today | Refresh this Page