КСТ Форуми
Изисквания за разработка на дипломни работи - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Изисквания за разработка на дипломни работи (/showthread.php?tid=11)


Изисквания за разработка на дипломни работи - dgenkov - 21-09-2008

Изисквания за оформление на дипломна работа от деканата

Ръководство за разработка на дипломна работа - бакалавър

Ръководство за разработка на дипломна работа - магистър

Заглавни страници: 1, 2