Седмица 7 (27.04.2020 - 01.05.2020)
Специалност "Компютърни Системи и Технологии"

Курс 1

1. Програмиране и използване на компютри - лекция

2. Програмиране и използване на компютри - лабораторно упражнение

3. Висша математика II - лекция

4. Висша математика II - лабораторно упражнение

Курс 2

1. Синтез и анализ на алгоритми

2. Сигнали и системи - лекция

3. Сигнали и системи - лабораторно упражнение

4. Анализ и синтез на логически схеми - лекция

5. Анализ и синтез на логически схеми - лабораторно упражнение

6. Анализ и синтез на логически схеми - семинарно упражнение

Курс 3

1. Организация на компютъра - лекция

2. Организация на компютъра - лабораторно упражнение

3. Информационни системи - лекция

4. Информационни системи - лабораторно упражнение

5. Компютърни архитектури - лекция

Курс 4

1. Моделиране и визуализиране на обекти

Специалност "Софтуерно и Компютърно Инженерство"

Курс 1

1. Обектно ориентирано програмиране - лекция

2. Обектно ориентирано програмиране - лабораторно упражнение

3. Висша математика II - лекция

4. Висша математика II - лабораторно упражнение

5. Компютърни архитектури - лекция