Седмица 3 (30.03.2020 - 03.04.2020)
Специалност "Компютърни Системи и Технологии"

Курс 1

1. Висша математика II - лекция

2. Висша математика II - лабораторно упражнение

3. Машинознание - лекция

4. Машинознание - лабораторно упражнение 1

5. Машинознание - лабораторно упражнение 2

6. Програмиране и използване на компютри - лекция

7. Програмиране и използване на компютри - лабораторно упражнение

Курс 2

1. Икономика - dmoodle.tugab.bg (парола dobrin63)

2. Анализ и синтез на логически схеми - лекция

3. Анализ и синтез на логически схеми - лабораторно упражнение

4. Анализ и синтез на логически схеми - семинарно упражнение

5. Синтез и анализ на алгоритми

6. Сигнали и системи - лекция 1

7. Сигнали и системи - лекция 2

8. Сигнали и системи - лабораторно упражнение 1

9. Сигнали и системи - лабораторно упражнение 2


Предходните материали по дисциплината "Сигнали и системи" може да намерите в папките за миналите седмици. Всички материали са хоствани и на dmoodle.tugab.bg (парола - 123456)

Курс 3

1. Организация на компютъра - лекция

2. Организация на компютъра - лабораторно упражнение

3. Компютърни архитектури - упражнение

4. Информационни системи - лекция

5. Информационни системи - упражнение

6. Компютърни архитектури - лекция

Курс 4

1. Компютърно моделиране - лекция

2. Компютърно моделиране - упражнение 1

3. Компютърно моделиране - упражнение 2

4. Интернет технологии - лекция 1

5. Интернет технологии - лекция 2

6. Интернет технологии - упражнение 1

7. Интернет технологии - упражнение 2

Специалност "Софтуерно и Компютърно Инженерство"

Курс 1

1. Висша математика II - лекция

2. Висша математика II - лабораторно упражнение

3. Обектно ориентирано програмиране - лекция

4. Обектно ориентирано програмиране - лабораторно упражнение

5. Компютърни архитектури - упражнение

6. Компютърни архитектури - лекция