Седмица 4 (06.04.2020 - 10.04.2020)
Специалност "Компютърни Системи и Технологии"

Курс 1

1. Програмиране и използване на компютри - лекция

2. Програмиране и използване на компютри - лабораторно упражнение

3. Висша математика II - лекция

4. Висша математика II - лабораторно упражнение

Курс 2

1. Сигнали и системи - лекция

2. Сигнали и системи - лабораторно упражнение

3. Синтез и анализ на алгоритми

4. Анализ и синтез на логически схеми - лекция

5. Анализ и синтез на логически схеми - лабораторно упражнение

Курс 3

1. Организация на компютъра - лекция

2. Организация на компютъра - лабораторно упражнение

3. Организация на компютъра - семинарно упражнение

4. Компютърни архитектури - лекция

5. Компютърни архитектури - упражнение

6. Информационни системи - лекция

7. Информационни системи - упражнение

Курс 4

1. Компютърно моделиране - лекция

2. Компютърно моделиране - упражнение

3. Интернет технологии - лекция

4. Интернет технологии - упражнение

Специалност "Софтуерно и Компютърно Инженерство"

Курс 1

1. Обектно ориентирано програмиране - лекция

2. Обектно ориентирано програмиране - лабораторно упражнение

3. Висша математика II - лекция

4. Висша математика II - лабораторно упражнение

5. Компютърни архитектури - лекция

6. Компютърни архитектури - упражнение