Седмица 2 (23.03.2020 - 27.03.2020)
Специалност "Компютърни Системи и Технологии"

Курс 1

1. Висша математика II - лекция

2. Висша математика II - лабораторно упражнение

3. Програмиране и използване на компютри - лекция

4. Програмиране и използване на компютри - лабораторно упражнение

Курс 2

1. Анализ и синтез на логически схеми - лекция 1

2. Анализ и синтез на логически схеми - лекция 2

3. Анализ и синтез на логически схеми - лабораторно упражнение (допълнено)

4. Синтез и анализ на алгоритми

5. Сигнали и системи - лекция 1

6. Сигнали и системи - лекция 2

Курс 3

1. Организация на компютъра - лекция

2. Организация на компютъра - лабораторно упражнение

3. Организация на компютъра - семинарно упражнение

4. Информационни системи - лекция

5. Информационни системи - упражнение

6. Компютърни архитектури - лекция

Курс 4

1. Компютърно моделиране - лекция

2. Компютърно моделиране - упражнение 1

3. Компютърно моделиране - упражнение 2

4. Интернет технологии - лекция 1

5. Интернет технологии - лекция 2

6. Интернет технологии - упражнение 1

7. Интернет технологии - упражнение 2

Специалност "Софтуерно и Компютърно Инженерство"

Курс 1

1. Висша математика II - лекция

2. Висша математика II - лабораторно упражнение

3. Обектно ориентирано програмиране - лекция

4. Обектно ориентирано програмиране - лабораторно упражнение

5. Компютърни архитектури - лекция