Седмица 1 (16.03.2020 - 20.03.2020)
Специалност "Компютърни Системи и Технологии"

Курс 1

1. Програмиране и използване на компютри - лекция

2. Програмиране и използване на компютри - лабораторно упражнение

3. Машинознание - лекция

4. Висша математика II - лекция

5. Висша математика II - упражнение

6. Теоретична електротехника - лекция

Курс 2

1. Анализ и синтез на логически схеми - лабораторно упражнение

2. Анализ и синтез на логически схеми - семинарно упражнение

3. Синтез и анализ на алгоритми

4. Сигнали и системи - лекция

5. Сигнали и системи - лекция 1

6. Сигнали и системи - лекция 2

7. Сигнали и системи - лекция 3

Курс 3

1. Организация на компютъра - лекция

2. Организация на компютъра - лабораторно упражнение

3. Компютърни архитектури - упражнение

4. Информационни системи - лекция

5. Информационни системи - упражнение

Курс 4

1. Компютърно моделиране - лекция

2. Компютърно моделиране - упражнение 1

3. Компютърно моделиране - упражнение 2

4. Интернет технологии - лекция 1

5. Интернет технологии - лекция 2

6. Интернет технологии - упражнение 1

7. Интернет технологии - упражнение 2

Специалност "Софтуерно и Компютърно Инженерство"

Курс 1

1. Обектно ориентирано програмиране - лекция

2. Обектно ориентирано програмиране - лабораторно упражнение

3. Висша математика II - лекция

4. Висша математика II - упражнение

5. Компютърни архитектури - упражнение 1

6. Компютърни архитектури - упражнение 2