КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Threads

 1. Ликвидационна сесия за студенти от редовна и задочна форма на обучение 2018г. (0 Replies)
 2. Ликвидационна сесия за студенти от редовна и задочна форма на обучение (0 Replies)
 3. Консултация по дисциплината ПИК при доц. Е. Захариева на 25.06.2018 г. (0 Replies)
 4. Ликвидационна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" за учебната 2017-18 г. (0 Replies)
 5. Оценки от изпита по КП за ОКС "бакалавър" - ред. обучение, провел се на 29.05.2018 г (0 Replies)
 6. Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 1, 2 и 3 курс - редовно обучение (0 Replies)
 7. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър"- 1, 2 и 3 курс - редовно обучение (0 Replies)
 8. Промяна на датата за изпит за ОКС"бакалавър" и ОКС"магистър" при доц. Росен Иванов (0 Replies)
 9. Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - март, април и май 2018 г. (0 Replies)
 10. Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение (0 Replies)
 11. Допълнителни дати за изпити на специалност ФХЕ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 12. Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 13. Допълнителни дати за изпити и консултации по Математика за м. март 2018 г. (0 Replies)
 14. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение (0 Replies)
 15. Оценки от поправката по КГIII за ОКС "бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 16. Оценки от поправката по КГ за ОКС "бакалавър"-ред. обуч., провела се на 08.02.2018 г. (0 Replies)
 17. Оценки от изпита по КГ за ОКС "бакалавър" - ред. обучение, провел се на 02.02.2018 г. (0 Replies)
 18. Оценки от изпита по ЦС за ОКС "бакалавър" - ред. обучение, провел се на 30.01.2018 г. (0 Replies)
 19. Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - редовно обучение (0 Replies)
 20. Оценки от изпита по МТ за ОКС "бакалавър" - ред. обучение, провел се на 23.01.2018 г. (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7